Dołącz do nas!

Każda firma w Polsce ma obowiązek sprawdzania statusu VAT swoich kontrahentów.

Nowelizacja ustawy o VAT pozwala na wykreślanie podatników z rejestru bez informowania ich o tym.

Od 1 stycznia 2017 r. organy podatkowe usunęły z rejestru kilkadziesiąt tysięcy podmiotów, które nie są czynnymi podatnikami VAT. Warto sprawdzić, czy Twoi kontrahenci nie znajdują się wśród nich.

Funkcjonalności

Zbiorcze sprawdzanie VAT kontrahentów

po zaimportowaniu numerów NIP w formacie arkusza kalkulacyjnego

Pobieranie wiarygodnych danych

będących wynikiem sprawdzenia podatników VAT

Generowanie kompleksowego raportu zawierającego:

• status VAT lub informację o błędnym krajowym numerze NIP

• dane dotyczące zapytania, tj. datę i godzinę skierowania zapytania oraz identyfikator zapytania, czyli techniczne oznaczenie będące dowodem dokonania sprawdzenia statusu podmiotu w VAT

• nazwę i adres podatnika VAT

Wygodny dostęp do repozytorium danych

zawierającego całą historię otrzymanych raportów wraz z możliwością filtrowania wyników wyszukiwania

Dlaczego warto?
Unikniesz sankcji związanych z:

Odliczeniem VAT naliczonego

Odliczeniem VAT naliczonego

Skorzystaniem ze stawki 0% dla WDT

Skorzystaniem ze stawki 0% dla WDT

Zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia

Zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia

Broszura VATchecker
Pobierz
Broszura VATchecker

Bartosz Czyż

Business Unit Director

bartosz.czyz@onwelo.com

+48 735 919 800

Kontakt
Bartosz Czyż Business Unit Director