Dołącz do nas!

Narzędzie SAP Invoice Management usprawnia procesowanie dużego wolumenu faktur kosztowych w każdym przedsiębiorstwie. Aby ułatwić przetwarzanie takiego dokumentu, powinien on zostać zeskanowany do wersji cyfrowej. Po zeskanowaniu oprogramowanie OpenText automatycznie rozpoznaje określone pozycje z faktury oraz dokonuje odpowiednich walidacji. Użytkownik na tym etapie może ręcznie wprowadzić zmiany lub wpisać dodatkowe dane. W ten sposób sczytane faktury trafiają bezpośrednio do systemu.  
SAP Invoice Management

Rozwiązanie SAP oprócz automatycznego księgowania faktur umożliwia dodatkowo sprawne zarządzanie nimi poprzez panele użytkownika (istnieje możliwość budowy interfejsu w technologii Fiori) oraz ścieżki akceptacyjne koszów zaprojektowane w postaci workflow. Dzięki temu faktura jest kierowana prosto do osoby odpowiedzialnej za analizę, akceptację oraz płatność.
SAP Invoice Management
Wdrożenie rozwiązania SAP Invoice Management optymalizuje koszty rejestrowania faktur, zwiększa tempo obsługi procesu, poprawia relacje z dostawcami, usprawnia procesy akceptacyjne oraz poprawia przepływ płatności w firmie. Za obszar usług w ramach rozwiązania SAP Invoice Management odpowiedzialny jest Paweł Maternia, SAP Junior Consultant w Onwelo. 

Więcej informacji o obszarze usług SAP w Onwelo można znaleźć na naszej stronie internetowej.