Dołącz do nas!

Zwiększamy wydajność Twojej organizacji, a także skracamy time-to-market Twoich usług lub produktów poprzez wdrożenie rozwiązań typu Continuous Integration i Continuous Deployment. W ten sposób polepszamy jakość Twoich produktów oraz minimalizujemy możliwość popełnienia błędów podczas wdrożeń.

Do kogo kierujemy usługę

Nikt nie lubi popełniać błędów, ponieważ w biznesie każdy błąd to strata pieniędzy. Jedną z metod na niepopełnianie błędów lub przynajmniej znaczące ich zmniejszenie jest automatyzacja procesów dbania o jakość wytwarzanego oprogramowania oraz automatyczne testowanie i wdrażanie poszczególnych wersji aplikacji do odpowiednich środowisk z poprawną konfiguracją.

Jeśli potrzebujesz wprowadzać szybkie zmiany do produktów i aplikacji będących podstawą Twojego biznesu oraz udostępniać je Twoim klientom i partnerom, możesz to robić w oparciu o zautomatyzowane procesy wytwórcze CI/CD.

Jeżeli jeszcze nie masz u siebie wdrożonych procesów CI/CD to pokażemy Ci, jak to wykonać i jak tym zarządzać. W przypadku, gdy masz już wdrożone procesy, to przeprowadzamy ich weryfikację, a następnie przedstawimy plan ich optymalizacji lub migracji do chmury. Nic tak nie sprawia przyjemności programistom, specjalistom DevOps oraz administratorom jak polepszenie ich warunków pracy, co przekłada się na przyspieszenie wykonywanych zadań.

  

Zakres naszego wsparcia

Realizując tę usługę, sprawdzimy, jakie procesy w obszarze CI/CD masz wdrożone. Następnie przeanalizujemy i przedstawimy plan ich optymalizacji, uzupełnienia o automatyzację QA lub migracji do chmury. Określisz cele dla Twoich procesów publikacji nowych wersji produktów. W przypadku braku procesów przedstawimy Ci, jak one powinny wyglądać. Dobierzemy także odpowiednie narzędzia oraz technologie pod kątem Twojej organizacji, aby jak najbardziej ułatwić pracę Twojemu zespołowi.

Gotowy plan możesz zacząć wprowadzać w życie zarówno z wykorzystaniem własnych zasobów, jak również możesz skorzystać z pomocy naszych doświadczonych specjalistów.

  

Wsparcie operacyjne

Obsługa incydentów

 • Szybka lokalizacja problemu i jego usunięcie, zapewnienie pierwszej, drugiej oraz trzeciej linii wsparcia przy wykorzystaniu najlepszych praktyk popartych ITIL v3
 • Odpowiedzialność za działanie operacyjne każdego elementu platformy – zapewnienie niezawodności oraz pełnej wydajności, obsługa procesów w modelu Managed Services, w trybie 24/7
 • Gotowość do wprowadzenia zmian wynikających z potrzeb klienta oraz pojawienia się nowych wymagań biznesowych
 • Zgłoszenie generowane przez System Monitoringu lub klienta
 • Automatyczna rejestracja w Systemie Zgłoszeń (SZ)
 • Podjęcie zgłoszenia przez Service Desk (SD)
 • Weryfikacja w celu rozwiązania problemu i ewentualne przekazane do drugiej linii wsparcia
 • Weryfikacja rozwiązania problemu z klientem przez Service Desk
 • Potwierdzenie poprawności realizacji
 • Wpis o rozwiązaniu w systemie zgłoszeń oraz zamknięcie zgłoszenia

Monitoring

 • Pełny monitoring platformy, w tym również monitoring proaktywny
 • Wdrożenie mechanizmów odpowiadających za kontrolę poszczególnych elementów oraz system notyfikacji oparty na inteligentnych regułach
 • Wygodna forma prezentacji wyników monitoringu w postaci przejrzystych dashboardów

Administracja i wsparcie (usługi inżynierskie)

 • Zarządzanie infrastrukturą IT (HW, IaaS)
 • Zarządzanie infrastrukturą cloud (PaaS, SaaS)
 • Zarządzanie oprogramowaniem narzędziowym (OS, bazy danych, Middleware, Cloud Orchestrations, CI/CD)
 • Cyberbezpieczeństwo (integracja, ciągły auditing, hardening, penetration testing)
 • Szkolenia

Cykliczne raportowanie

 • Pełna informacja dotycząca monitorowanych parametrów (SLA/KPI)
 • Szacunki niezawodności na bazie informacji o dostępnych zasobach
 • Statystyki dostępności serwisów
 • Rekomendacje dotyczące rozbudowy wykorzystywanej platformy
 • Informacje dotyczące naruszeń bezpieczeństwa IT oraz niezgodności pod kątem polityki

Twoje korzyści

Skrócenie time-to-market usług / produktów dostarczanych Twoim klientom

Polepszenie jakości Twoich usług / produktów

Zwiększenie wydajności Twoich zespołów technicznych

Zniwelowanie niepotrzebnych błędów ludzkich

Optymalizacja zasobów oraz procesów = oszczędności

Zmaksymalizowanie oraz ułatwienie kontroli oraz monitoringu aplikacji

Zwiększenie konkurencyjności na rynku

Optymalizacja kosztów poprzez jak najbardziej wydajne wykorzystanie infrastruktury