Dołącz do nas!

Rozwiązania chmurowe umożliwiają wykorzystanie zasobów IT usługodawcy, na które składają się: moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa oraz platforma sprzętowa. Usługa dostępna jest przez Internet i pozwala na elastyczne korzystanie z zasobów z dowolnego miejsca na świecie.

 

Technologia ta pozwala na dostęp do środowiska, które zawiera komponenty niezbędne do tworzenia i udostępniania aplikacji w chmurze (PaaS). Możliwe jest również korzystanie z infrastruktury jako usługi dzięki dostępowi do zasobów takich jak: serwery, przestrzeń dyskowa czy urządzenia sieciowe (IaaS). Użytkownicy mogą również korzystać z pełnego zakresu funkcjonalności aplikacji biznesowych w chmurze (SaaS).

Plan migracji do chmury

Kompleksowo opracujemy strategię migracji do chmury zgodnie z Twoimi indywidualnymi potrzebami. Sklasyfikujemy aplikacje pod kątem możliwości przeniesienia do chmury. Wybierzemy właściwe środowisko chmurowe oraz sposób dokonania przeniesienia. A to dopiero początek!

Przygotowanie organizacji pod chmurę

Określimy poziom gotowości Twojej organizacji do przejścia na chmurę, a co najważniejsze – doradzimy i zdefiniujemy, jakie kroki i działania musisz podjąć, aby jak najbardziej efektywnie dokonać cyfrowej transformacji. Następnie pomożemy Ci wprowadzić je w życie.

Rozwiązania DevOps w chmurze

Zwiększymy wydajność Twojej organizacji, a także skrócimy time-to-market Twoich usług lub produktów poprzez wdrożenie rozwiązań typu Continuous Integration i Continuous Deployment.

Adaptacja aplikacji w chmurze

Pomożemy Ci wybrać, które aplikacje, dane lub usługi w stosunkowo krótkim czasie przeniesione do chmury dadzą realne korzyści technologiczne lub finansowe, a następnie przygotujemy kompleksowy plan realizacji migracji wybranych aplikacji, danych lub usług.

Rozwój aplikacji cloud-native

Zgodnie z Twoimi potrzebami i wymaganiami wytworzymy aplikację w pełni korzystającą z dobrodziejstw najnowszych rozwiązań chmurowych. Rozwiązania typu AI, ML, SL, Big Data, IoT, chatboty itp. są idealnym wzbogaceniem aplikacji bądź produktu, który oferujesz.

Ciągłe doskonalenie rozwiązań chmurowych

Zweryfikujemy i przeanalizujemy dotychczasowe aplikacje i usługi korzystające z rozwiązań osadzonych lub opartych o chmurę pod kątem optymalizacji kosztowej i technicznej. 

Bezpieczna chmura

Jeżeli obawiasz się przejścia na chmurę ze względów bezpieczeństwa, doradzimy Ci, jak do tego podejść w odpowiedni sposób. Jeżeli korzystasz już z chmury, zweryfikujemy Twoje aktualne rozwiązania i poddamy analizie to, co mogłoby być poprawione, aby jeszcze bardziej zwiększyć poziom bezpieczeństwa Twoich danych.

Regulacje vs chmura

Zapewnimy wsparcie w zakresie migracji do chmury dla rynków regulowanych takich jak: finanse, bankowość, ochrona zdrowia, ubezpieczenia oraz telekomunikacja. Wskażemy kierunek oraz przygotujemy plan migracji zgodny z wymogami regulacyjnymi, a także zadbamy o bezpieczne przechowywanie danych w chmurze.

Szkolenia oraz rozwój

Realizujemy szkolenia oraz pomagamy w certyfikacji w zakresie rozwiązań chmurowych: Google Cloud Platfrom, Amazon Web Services oraz Microsoft Azure. Doradzamy ścieżki szkoleniowe dla inżynierów, architektów, tech leaderów oraz managerów.

Wykorzystywane technologie

Platformy chmury publicznej
Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Amazon Web Services

Platformy chmury prywatnej
OpenStack, Azure Stack, VMWare

Narzędzia do automatyzacji
Terraform, Ansible, Puppet, Google Cloud Deployment Manager

Oprogramowanie służące do orkiestracji
Kubernetes, OpenShift

Oprogramowanie służące do konteneryzacji
Docker, DockerSwarm

Narzędzia Continuous Integration oraz Continuous Delivery
Jenkins, GitLab CI/CD

Narzędzia służące do monitorowania platformy oraz narzędzia analityczne
Elasticsearch, Logstash, Kibana, Prometheus, Grafana, Zabbix

Budowa aplikacji cloud-native
Architektura mikroserwisowa + natywne funkcje danej chmury (AI, ML, Big Data itp.)

Onwelo w ramach współpracy z Google Professional Services Organization (PSO) jest certyfikowanym partnerem w zakresie konsultingu, wsparcia oraz wdrożeń platformy GCP, na podstawie umowy Inboud Service Agreement. Onwelo posiada także status partnerski przy współpracy z Operatorem Chmury Krajowej. Współpraca skupia się na realizacji projektów u klientów w oparciu o rozwiązania Microsoft Azure, Google Cloud Platform czy Amazon Web Services, z którymi także posiadamy partnerstwo.

Partnerzy technologiczni

Rafał Głąb

IT Services Director

rafal.glab@onwelo.com

+48 735 919 000

Kontakt