Dołącz do nas!

Rozwiązania chmurowe umożliwiają wykorzystanie zasobów IT usługodawcy, na które składają się: moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa oraz platforma sprzętowa. Usługa dostępna jest przez Internet i pozwala na elastyczne korzystanie z zasobów z dowolnego miejsca na świecie.

Technologia ta pozwala na dostęp do środowiska, które zawiera komponenty niezbędne do tworzenia i udostępniania aplikacji w chmurze (PaaS). Możliwe jest również korzystanie z infrastruktury jako usługi dzięki dostępowi do zasobów takich jak: serwery, przestrzeń dyskowa czy urządzenia sieciowe (IaaS). Użytkownicy mogą również korzystać z pełnego zakresu funkcjonalności aplikacji biznesowych w chmurze (SaaS).

Zakres wsparcia

Uruchomienie usługi cloud

Punktem wyjścia do wdrożenia rozwiązania w chmurze jest rozmowa z klientem i dobre zrozumienie oczekiwań biznesowych. Wspólnie opracowujemy plan działania. Zaczynamy od przygotowania projektu, następnie tworzymy dopasowaną do potrzeb platformę, odpowiednio ją konfigurujemy oraz integrujemy z narzędziami wspierającymi działanie i z obecnym środowiskiem klienta. Przygotowane rozwiązanie jest oparte o chmurę prywatną, publiczną lub hybrydową.

Dużym usprawnieniem działań jest również pełna automatyzacja tworzenia oprogramowania oraz konfiguracja narzędzi Continuous Integration oraz Continuous Delivery, które pozwalają na przeprowadzenie tego procesu w sposób łatwy i bezinwazyjny dla programistów. Na tym etapie oferujemy również zapoznanie organizacji klienta ze wszystkimi aspektami wdrażanych zmian oraz ze stosowaną metodą rozwoju oprogramowania – DevOps.

Wsparcie operacyjne

 • Odpowiadamy za działanie operacyjne każdego elementu platformy. Zapewniamy niezawodność oraz pełną wydajność. Oferujemy obsługę procesów w modelu Managed Services, w trybie 24/7
 • Dbamy o to, żeby platforma działała bez usterek. W razie awarii – szybko lokalizujemy problem i go usuwamy. Zapewniamy pierwszą, drugą oraz trzecią linię wsparcia
 • Jesteśmy gotowi do wprowadzenia zmian wynikających z potrzeb klienta oraz pojawienia się nowych wymagań biznesowych
 • Prowadzimy pełny monitoring platformy, wdrażamy mechanizmy odpowiadające za kontrolę poszczególnych elementów oraz system notyfikacji oparty na inteligentnych regułach. Dbamy również o wygodną formę prezentacji wyników monitoringu w postaci przejrzystych dashboardów

Transformacje aplikacji biznesowych

Przeprowadzamy proces przeniesienia aplikacji z tradycyjnego modelu do architektury opartej na mikroserwisach w środowisku chmurowym. Proces obejmuje trzy fazy: audyt, dostosowanie i przeniesienie oraz optymalizację.

 

 

 
 

Szkolenia i rozwój

Przeprowadzamy szkolenia dla inżynierów, architektów, tech leaderów oraz menedżerów. Tworzymy laboratoria, w których pracujemy nad testową wersją platformy. Realizujemy prace badawczo-rozwojowe mające na celu rozwój platformy.

 

 

 
 

Wykorzystywane technologie

Platformy chmury publicznej:

Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Amazon Web Services

Platformy chmury prywatnej:

OpenStack, Azure Stack, VMWare

Oprogramowanie służące do orkiestracji:

Kubernetes, OpenShift

Oprogramowanie służące do konteneryzacji:

Docker, DockerSwarm

Narzędzia do automatyzacji:

Terraform, Ansible, Puppet, Google Cloud Deployment Manager

Narzędzia Continuous Integration oraz Continuous Delivery:

Jenkins, GitLab CI/CD

Narzędzia służące do monitorowania platformy oraz narzędzia analityczne:

Elasticsearch, Logstash, Kibana, Prometheus, Grafana, Zabbix

Korzyści biznesowe

 • Optymalizacja kosztów wdrożenia
 • Redukcja czasu potrzebnego na wprowadzenie rozwiązania na rynek
 • Sprawne dopasowanie do zmieniających się potrzeb rynku
 • Wysoka jakość dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii
 • Niezawodność i wysoka dostępność aplikacji biznesowych
 • Pełne bezpieczeństwo danych

Korzyści technologiczne

 • Pełna optymalizacja procesów operacyjnych
 • Stabilność operacyjna platformy
 • Wydajność stosowanych komponentów
 • Automatyzacja procesu tworzenia oprogramowania
 • Zapewnienie wsparcia technicznego
 • Pewność właściwego wyboru kierunku technologicznego

Rafał Głąb

IT Services Director

rafal.glab@onwelo.com

+48 735 919 000

Kontakt
Marcin Baranowski IT Security Expert