Dołącz do nas!

Dla przedsiębiorstw produkcyjnych oferujemy nowoczesne narzędzia IT do optymalizacji procesu na każdym jego etapie – planowania, potwierdzenia, korekty potwierdzenia, aż do przyjęcia produkcji. Złożoność problemów wymaga spójnego, zintegrowanego na wielu płaszczyznach systemu informatycznego, obejmującego obsługę procesów w wymiarze zarówno logistycznym, jak i finansowo-kontrolnym.

Systemem w pełni wspierającym cały proces produkcyjny, we wszystkich jego aspektach jest SAP S/4 HANA. To oprogramowanie IT „następnej generacji” dostarczające innowacyjnych rozwiązań dla elastycznego zarządzania przedsiębiorstwem.  Dzięki udostępnionej przez SAP platformie 'in-memory', SAP S/4 HANA oferuje zaawansowane mechanizmy w zakresie szybkości i wydajności przetwarzania danych. SAP S/4 HANA posiada nowoczesny, przejrzysty interfejs SAP Fiori pozwalający na intuicyjny dostęp do systemu SAP. Rozwiązanie cechują szerokie możliwości użytkowania – klient może posiadać zarówno dostęp lokalny, jak i korzystać z rozwiązania w chmurze.

Rozwiązanie to poprawia efektywność zarządzania tokiem produkcji oraz dostarcza niezbędne statystyki, które pozwalają na uniknięcie strat.

Odpowiednia parametryzacja pozwala na zakup surowców, materiałów i półproduktów w ilościach potrzebnych do produkcji w danym momencie, bez konieczności ich długiego magazynowania. Kompleksowość rozwiązania optymalizuje proces i przekłada się bezpośrednio na zyski.

Onwelo jako partner SAP Polska posiada wydzielony pion wspierający proces wdrożenia rozwiązań SAP we wszystkich jego fazach – począwszy od analizy potrzeb klienta, poprzez koncepcję rozwiązania, implementację, testy, aż do startu produkcyjnego systemu. Po uruchomieniu rozwiązania wspieramy naszych klientów serwisem aplikacyjnym i basis. Zespół zbudowany jest z konsultantów i deweloperów z wieloletnim doświadczeniem wdrożeniowym i utrzymaniowym. Stale poszerzamy jego skład i kompetencje. Nasi konsultanci posiadają również wiedzę biznesową, pozwalającą na optymalizację i maksymalne wykorzystanie możliwości rozwiązania SAP.

Zajmujemy się również integracją rozwiązania z innymi systemami klienta.

Poza implementacją standardu ERP, członkowie zespołu wdrażali niszowe, dedykowane dla branż rozwiązania SAP takie jak: HER, IS-U, PSCD.

Obszary biznesowe

Fabryki

Fabryki

Przedsiębiorstwa energetyczne

Przedsiębiorstwa energetyczne

Przedsiębiorstwa usługowe

Przedsiębiorstwa usługowe

Rozwiązania i usługi SAP
Dowiedz się więcej

Nasze kompetencje

​Serwery i bazy danych aplikacji

Dedykowane usługi związane z serwerami aplikacji i bazy danych, mające na celu zapewnienie wszystkich działań niezbędnych do administrowania, wspierania i utrzymania platformy dla klientów

IT Infrastructure Services

Kompleksowe rozwiązania obejmujące analizę, projektowanie, wdrażanie i utrzymanie wszystkich komponentów IT związanych z aplikacjami biznesowymi

Bezpieczeństwo IT

Zapewnia analizę bezpieczeństwa dla wszystkich operacji IT w organizacji, obejmujących infrastrukturę, aplikacje biznesowe, procesy i procedury, jak również testy podatności, zgodności i kontroli polityki licencyjnej

Monitoring Services

Oferujemy mechanizmy wspierające inne usługi informatyczne w wykrywaniu zmian w systemach, analizę stanu bieżącego pod kątem infrastruktury i/lub zdarzeń bezpieczeństwa

SAP

Jako partner SAP, oferujemy szeroki zakres usług SAP ERP, w tym wdrożenie, wsparcie i rozwój. Oprócz najbardziej popularnych rozwiązań posiadamy wiedzę o rozwiązaniach branżowych, takich jak PSCD (sektor publiczny), HER (szkolnictwo wyższe i badania), ISU (utilities) i inne