Onwelo

Dołącz do nas!

W dobie rosnącej wartości informacji liczą się rozwiązania, które pomagają wydobyć istotę zasobów informacyjnych Twojej firmy. Warto wykorzystać dane w sposób, który przyniesie Twojemu biznesowi odpowiednią strategię, pomoże efektywnie zarządzać firmą i optymalizować procesy biznesowe. 

Narzędzia, które pomogą Ci odkryć wartość danych to hurtownie danych, rozwiązania Business Intelligence, zaawansowane rozwiązania analityczne. Nasze szerokie możliwości w zakresie tworzenia i rozwoju oprogramowania w pełni odpowiadają na zapotrzebowanie w zakresie zarządzania informacją i działań w obszarze analityki biznesowej. 

Zastosowania w branży

  • Telekomunikacja
  • Finanse
  • Handel detaliczny
  • Przemysł i usługi
  • Przemysł energetyczny

Co oferujemy?

  • Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie, przeprowadzenie konsultacji oraz modelowanie architektury systemów

Systemy Business Intelligence
  • Systemy Business Intelligence, ich ocenę, planowanie, wdrożenie 

  • Budowę i uruchomienie hurtowni danych i repozytoriów Data Lake 

Nasze rozwiązania

Anti-Fraud

Zautomatyzowana platforma do wykrywania nadużyć w firmie umożliwiająca szybkie pozyskiwanie danych z wielu źródeł do celów analitycznych, a także wykorzystanie zaawansowanych algorytmów statystycznych do klasyfikacji analizowanego zachowania pracowników i klientów

Anti-Churn

System określający skłonności odejścia klienta od danej spółki/dostawcy usług wdrażany na bazie modeli statystycznych, najczęściej korzystający z takich algorytmów jak: regresja logistyczna, drzewa decyzyjne, naiwny model probabilistycznych Bayesa lub sieci neuronowe

Next Best Offer - Smart Sale

Intuicyjna i responsywna platforma rekomendacyjna, której funkcjonowanie opiera się na analizie zachowania konsumentów już na etapie poszukiwania produktu

Mobile Business Intelligence

Interakcja ze wszystkimi treściami raportowymi i analitycznymi na poziomie mobile – dla użytkowników smartfonów oraz tabletów

Revenue Assurance

Wdrożenie rozwiązania służącego kontroli przychodów przedsiębiorstwa oraz zabezpieczeniu przed stratami finansowymi dzięki analizie struktury organizacyjnej oraz procesów IT

Sales Force Analytics

Wsparcie w działaniach sieci przedstawicieli handlowych w przedsiębiorstwie dzięki analizie tendencji sprzedażowych za poziomie ogólnym, jak i szczegółowym

Data Integration & Cleansing

Sprawowanie kontroli nad zasobami informacyjnymi przez cały czas trwania procesu przetwarzania – od powstania danych do udostępnienia wiedzy, zapewniając wzrost wartości informacji na każdym etapie cyklu jej życia
Broszura Efektywne rozwiązania Business Intelligence
Pobierz
Broszura Efektywne rozwiązania Business Intelligence

Dariusz Tarapata

Business Unit Director

dariusz.tarapata@onwelo.com

Kontakt
Dariusz Tarapata