Dołącz do nas!

Zarejestrowana pod adresem Petersstraße 50 w Lipsku spółka Onwelo GmbH pozwoli nam na rozszerzenie obecności na rynkach krajów DACH – Niemiec, Szwajcarii oraz Austrii. Jest to kolejny krok po otwarciu biura w Lucernie, w Szwajcarii do nawiązywania trwałych relacji z klientami z tego obszaru. Oddział w Lipsku umożliwi nam bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami również w Niemczech obok już wypracowanych kontaktów na terenie Szwajcarii, gdzie realizujemy projekty dla tamtejszych firm. Dzięki tym działaniom będziemy odbierani w sposób profesjonalny, jako partner, który jest obecny i dostępny na miejscu. W planach jest również zatrudnienie specjalistów z tego regionu, którzy mogliby pracować w nowo powstałym biurze.

“Chcemy być firmą, która oferuje klientowi niemieckojęzycznemu bezpośrednią opiekę oraz gwarantuje wykonanie prac nie tylko zdalnie, ale również na miejscu przez zespół, który będziemy sukcesywnie rozbudowywać – mówi Dominik Koryciorz, Business Development Manager DACH.”

Wybór Lipska jako lokalizacji oddziału został podyktowany szerokimi możliwościami, jakie stwarza to miasto. Mamy już wypracowaną pozycję w tym regionie dzięki nawiązanym relacjom z podmiotami z tego obszaru. Otrzymujemy również wsparcie miasta w zakresie rozwoju kontaktów biznesowych. Jest to ważny ośrodek innowacji technologicznych, w który z pewnością wpiszemy się z naszą ofertą usług i rozwiązań IT dla szeregu sektorów gospodarki.

Zdecydowaliśmy się, budując strategię rozwoju na rynki niemieckojęzyczne, adresować nasze działania do wybranych sektorów. Są to: branża ubezpieczeniowa, finansowa, bankowość, telekomunikacja oraz branża produkcyjna. W ten zakres wpisują się również firmy oferujące rozwiązania cloud. W początkowym etapie rozwoju skoncentrujemy się na oferowaniu rozwiązań Intelligent Automation automatyzujących procesy w firmach i znacznie usprawniających działanie przedsiębiorstw. W dalszej kolejności planujemy sukcesywnie rozszerzać obszary współpracy z klientami w zależności od ich potrzeb.

W ramach strategii promocji naszej oferty na rynkach krajów DACH stworzyliśmy profesjonalną stronę niemieckojęzyczną, która pozwoli nam zostać rozpoznawalnym jako usługodawca w obszarze rozwiązań IT. Rozpoczęliśmy również cykl webinarów adresowanych do konkretnych sektorów. Mamy za sobą pierwszy webinar przeprowadzony dla branży ubezpieczeniowej. W marcu planujemy kolejne wydarzenie, tym razem skierowane do specjalistów z sektora produkcyjnego.

Ponadto monitorujemy oferty dotyczące udziału w konferencjach, targach, webinarach branżowych – wszystko pod kątem poznania oczekiwań rynku i podkreślenia naszej obecności. Współpracujemy również z organizacjami zrzeszającymi producentów i dostawców usług na rynkach niemieckojęzycznych. Jesteśmy regularnie zapraszani do udziału w spotkaniach, podczas których możemy nawiązać wartościowe relacje biznesowe. Dodatkowo planujemy prowadzić komunikację w kanałach społecznościowych LinkedIn oraz Xing skoncentrowaną na wybranych obszarach i kompetencjach.

Efekty tych działań oraz otwarcie oddziału Onwelo w Niemczech pozwolą nam na dynamiczny rozwój i rozpoczęcie w niedługim czasie realizacji projektów dla firm z tego obszaru.