Dołącz do nas!

Biała lista ma zawierać informacje dotyczące statusu VAT (w tym dane aktualnie dostępne w odrębnych rejestrach, czyli na tzw. szarej i czarnej liście), a także dane dotyczące poprawności przypisania numeru rachunku bankowego oraz identyfikatora zapytania.

Rejestr ma być aktualizowany raz na dobę (w każdy dzień roboczy), a uzyskanie informacji będzie możliwe na wybrany dzień – do 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany.

Dostosowywanie systemów oraz modyfikowanie procesów wprowadza się w celu uniknięcia sankcji związanych zarówno z odliczeniem VAT naliczonego od podmiotu niezarejestrowanego dla potrzeb VAT, jak i z dokonaniem przelewu na rachunek inny niż wskazany w omawianej bazie.

Dla podmiotów korzystających z systemu SAP przygotowujemy rozszerzenie, dzięki któremu weryfikacja partnera oraz jego danych będzie odbywać się sprawnie i w zgodzie z wymogami regulacji. Pracujemy również nad wprowadzeniem nowych funkcjonalności w narzędziu VATchecker.

Więcej informacji o tych obszarach można znaleźć na naszych podstronach –  SAP oraz VATchecker.