Dołącz do nas!

Wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie opracowaliśmy projekt rozwiązań z zakresu technologii i medycyny wspierający diagnostykę w chorobach nowotworowych. Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich i rozpoczęliśmy jego realizację.

Cel projektu: wytworzenie certyfikowanej przeglądarki DICOM oraz platformy informatycznej do diagnostyki obrazowej wspomagającej proces decyzyjny przy wykorzystaniu AI do automatyzacji analizy badań w zakresie segmentacji, detekcji, klasyfikacji, obmiaru i opisu wyposażonych w mechanizm obsługi plug-inów dla różnych typów badań i organów oraz plug-inów do badań TK oraz RM w zmianach guzowatych płuc oraz wątroby.

Planowane efekty: automatyzacja opisów badań, redukcja błędów medycznych, wzrost efektywności pracy personelu, zmniejszenie kolejek do diagnostyki obrazowej, szybsza diagnoza pacjenta, efektywniejsze wykorzystanie zasobów.

Wartość projektu: 24 817 280,27 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 15 868 124,17 zł