Dołącz do nas!

Sektor usług finansowych to dynamicznie rozwijający się rynek, za którym muszą nadążać nowe technologie.

Onwelo oferuje rozwiązania, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Oferujemy projekty integracyjne, aplikacje mobilne i inne rozwiązania IT, które umożliwią realizację określonych zadań. Jesteśmy elastyczni w tworzeniu spersonalizowanej oferty, a priorytetem jest dla nas dopasowanie naszych usług do oczekiwanych rezultatów. Nasi specjaliści z bankowości, rynków kapitałowych oraz ubezpieczeń udowodnili swoją wiedzę w projektowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowych systemów informatycznych i usług integracyjnych.

Obszary biznesowe

Bankowość

Oferujemy m.in. rozwiązania dotyczące platformy bankowości internetowej, sieci i aplikacji mobilnych i złożonych platform sprawozdawczości

Rynki kapitałowe

Specjalizujemy się w narzędziach procesów biznesowych i doradztwa inwestycyjnego

Ubezpieczenia

Proponujemy serwisy doradcze, platformy raportowe i systemy domenowe automatyzujące procesy operacyjne oraz komunikację z regulatorami rynku i klientami końcowymi

Kompetencje

Digital Transformation

Wsparcie udzielone firmie na każdym etapie procesu transformacji cyfrowej

Mobile

Projektowanie i rozwój rozwiązań niestandardowych platform dedykowanych dla mobilnych systemów operacyjnych

Web Applications

Projektowanie i rozwój elastycznych i skalowalnych aplikacji internetowych (SPA lub architektura wielowarstwowa)

​BPM

Wdrażanie systemów zarządzania procesami biznesowymi dla różnych rodzajów działalności: kredytów i pożyczek w bankowości, inwestycji i procesów sprzedaży ubezpieczeń, zgodności wewnętrznej i zarządzania procesowego

CRM/Advisory

Dostarczanie nowoczesnych i zindywidualizowanych narzędzi doradczych, wspierających procesy sprzedażowe i usprawniające działalność w poszczególnych sektorach

Credit Process Support

Przygotowanie kompleksowego zestawu usług, wspomagających procesy kredytowe

IT Services

Dostarczanie usług związanych z infrastrukturą IT i bezpieczeństwem danych

​User Experience

Tworzenie aplikacji łatwych w obsłudze i w pełni zgodnych z wymaganiami użytkownika

Regulatory Reporting

Opracowywanie usług raportowania wykorzystywanych w celu usprawnienia wymogów regulacyjnych dla banków i firm inwestycyjnych

Development

Dostarczanie usług w zakresie produkcji i wdrażania oprogramowania na zamówienie według kodów i norm bezpieczeństwa z naciskiem na zapewnianie jakości

Grzegorz Mika

Software Solutions, Managing Director

grzegorz.mika@onwelo.com

+48 735 919 900

Kontakt