Dołącz do nas!

W dobie rosnącej wartości informacji liczą się rozwiązania, które pomagają wydobyć istotę zasobów informacyjnych Twojej firmy. Warto wykorzystać dane w sposób, który przyniesie Twojemu biznesowi odpowiednią strategię, pomoże efektywnie zarządzać firmą i optymalizować procesy biznesowe. 

Narzędzia, które pomogą Ci odkryć wartość danych to hurtownie danych, rozwiązania Business Intelligence, zaawansowane rozwiązania analityczne. Nasze szerokie możliwości w zakresie tworzenia i rozwoju oprogramowania w pełni odpowiadają na zapotrzebowanie w zakresie zarządzania informacją i działań w obszarze analityki biznesowej. 

Zastosowania w branży

  • Telekomunikacja
  • Finanse
  • Handel detaliczny
  • Przemysł i usługi
  • Przemysł energetyczny

Co oferujemy?

architektura systemów
  • Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie, przeprowadzenie konsultacji oraz modelowanie architektury systemów

systemy Business Intelligence
  • Systemy Business Intelligence, ich ocenę, planowanie, wdrożenie 

hurtownie danych i repozytoria Data Lake
  • Budowę i uruchomienie hurtowni danych i repozytoriów danych

Nasze rozwiązania

System antyfraudowy

Zautomatyzowana platforma do wykrywania nadużyć w firmie umożliwiająca szybkie pozyskiwanie danych z wielu źródeł do celów analitycznych, a także wykorzystanie zaawansowanych algorytmów statystycznych do klasyfikacji analizowanego zachowania pracowników i klientów

Przeciwdziałanie utracie pracowników

System określający skłonności odejścia klienta od danej spółki/dostawcy usług wdrażany na bazie modeli statystycznych, najczęściej korzystający z takich algorytmów jak: regresja logistyczna, drzewa decyzyjne, naiwny model probabilistycznych Bayesa lub sieci neuronowe

Next Best Offer – system rekomendacyjny

Intuicyjna i responsywna platforma rekomendacyjna, której funkcjonowanie opiera się na analizie zachowania konsumentów już na etapie poszukiwania produktu

Mobilny Business Intelligence

Interakcja ze wszystkimi treściami raportowymi i analitycznymi na poziomie mobile – dla użytkowników smartfonów oraz tabletów

Zabezpieczenie źródła przychodów

Wdrożenie rozwiązania służącego kontroli przychodów przedsiębiorstwa oraz zabezpieczeniu przed stratami finansowymi dzięki analizie struktury organizacyjnej oraz procesów IT

Analiza dynamiki sprzedaży

Wsparcie w działaniach sieci przedstawicieli handlowych w przedsiębiorstwie dzięki analizie tendencji sprzedażowych za poziomie ogólnym, jak i szczegółowym

Integracja i czyszczenie danych

Sprawowanie kontroli nad zasobami informacyjnymi przez cały czas trwania procesu przetwarzania – od powstania danych do udostępnienia wiedzy, zapewniając wzrost wartości informacji na każdym etapie cyklu jej życia
Case Studies Business Intelligence
Pobierz

Dariusz Tarapata

Business Unit Director

dariusz.tarapata@onwelo.com

Kontakt
Dariusz Tarapata Business Unit Director