Dołącz do nas!

Jeżeli obawiasz się przejścia na chmurę ze względów bezpieczeństwa, doradzimy Ci, jak do tego podejść w odpowiedni sposób. Jeżeli korzystasz już z chmury, zweryfikujemy Twoje aktualne rozwiązania i poddamy analizie to, co mogłoby być poprawione, aby jeszcze bardziej zwiększyć poziom bezpieczeństwa Twoich danych.

Do kogo kierujemy usługę

Szczególnie w ostatnich latach zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa stało się jednym z kluczowych aspektów tworzenia oprogramowania oraz infrastruktury. Nigdy wcześniej nie zwracano tak uwagi na bezpieczeństwo jak teraz. Wprowadzanych jest coraz więcej różnego rodzaju obowiązków oraz dyrektyw określających, jakie dane powinny być chronione i w jaki sposób. Coraz większe są również konsekwencje z upubliczniania wrażliwych danych klientów. W niektórych przypadkach utrata danych lub ich upublicznienie może być końcem funkcjonowania organizacji.

Dlatego usługę tę kierujemy do organizacji, które chciałyby przejść na chmurę, ale z pewnych względów obawiają się jej bezpieczeństwa oraz do tych, które już dokonały migracji, chciałyby zweryfikować aktualny poziom bezpieczeństwa i w miarę możliwości go zwiększyć.

Zakres naszego wsparcia

W przypadku gdy przymierzasz się do migracji lub jesteś w trakcie procesu migracji do chmury, udzielimy Ci konsultacji oraz przygotujemy plan działania. Doradzimy Ci, w jaki sposób dokonać migracji, aby poziom bezpieczeństwa był jak najwyższy. W przypadku gdy będziesz już po procesie migracji, przeprowadzimy analizę i zweryfikujemy poziom bezpieczeństwa wybranych przez Ciebie elementów takich jak: aplikacje, infrastruktura, centra danych, sieć, a nawet zgodność z wymaganiami RODO.

Przygotowane raporty zawierać będą opis akcji, które są możliwe do podjęcia, aby zapewnić odpowiedni poziom lub go zwiększyć.

Przeprowadzimy kompleksowe testy bezpieczeństwa, penetracyjne oraz wydajnościowe gwarantujące właściwe działanie systemu.

Twoje korzyści

Weryfikacja aktualnego stanu zabezpieczeń

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa odpowiadającego wymaganym standardom

Zastosowanie najlepszych rynkowych praktyk