Dołącz do nas!

Wykorzystanie systemów IT na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej biznesu jest zjawiskiem na tyle powszechnym, że skuteczna ochrona zasobów informatycznych firmy staje się koniecznością. Odpowiednio prosperująca polityka IT firmy wpływa na jej wydajność i efektywność, a poczucie pełnego bezpieczeństwa jest niezwykle ważnym elementem w dążeniu do osiągnięcia wytyczonych celów biznesowych.

Bezpieczeństwo IT Twojej firmy w naszych rękach

Ochrona danych osobowych - OnSecure GDPR

Zadbamy o zgodność polityki ochrony danych osobowych w Twojej firmie z wymogami zewnętrznych regulacji prawnych RODO/GDPR

Monitoring i raportowanie

Przejmiemy stały monitoring całej infrastruktury IT. Cykliczne raporty dotyczące jej stanu pozwolą na wykrycie potencjalnych zagrożeń dla Twojej firmy w trybie natychmiastowym

Audyt bezpieczeństwa IT

Na bazie standardów (CIS, NIST, OWASP ASVS etc.) oraz najlepszych praktyk przeanalizujemy całą infrastrukturę IT – urządzenia, systemy, usługi, sieci oraz aplikacje biznesowe

Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Na bazie przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa procesów biznesowych przetwarzających dane newralgiczne (np. osobowe, finansowe, handlowe itp.) dostarczymy komplet rekomendacji uwzględniających optymalizację i bezpieczeństwo danego procesu. Na potrzeby klienta tworzymy oraz wdrażamy polityki bezpieczeństwa oraz procedury wspierające bezpieczeństwo firmy w przetwarzaniu danych

Testy bezpieczeństwa

Przeprowadzimy testy bezpieczeństwa infrastruktury IT zgodnie z najlepszymi praktykami oraz standardami. Realizujemy testy penetracyjne aplikacji webowych, systemów i sieci, a także wybranych rozwiązań funkcjonujących w infrastrukturze klienta

Wsparcie w zakresie bezpieczeństwa IT

W oparciu o przeprowadzony audyt/test bezpieczeństwa lub na życzenie klienta realizujemy prace utrzymaniowe a także monitorujemy stan bezpieczeństwa infrastruktury i procesów biznesowych

Szkolenia

Jesteśmy ekspertami w zakresie bezpieczeństwa IT. Chętnie dzielimy się wiedzą z tego obszaru. Przeprowadzamy autorskie szkolenia z tematyki bezpieczeństwa (security awareness) dla pracowników biurowych. Naszym celem jest praktyczne zaprezentowanie obecnych popularnych zagrożeń, a także wskazanie sposobów na obronę przed nimi – zarówno w firmie, jak i poza nią

Stos technologiczny

Zapewniamy testy i audyty bezpieczeństwa dla usług opartych o różne rodzaje infrastruktur IT: on-premise, cloud, wirtualizacja, kontenery, usługi chmurowe

Zastosowanie w branży

Finanse

Finanse

Telekomunikacja

Telekomunikacja

Przemysł i usługi

Przemysł i usługi

Rafał Głąb

IT Services Director

rafal.glab@onwelo.com

+48 735 919 000

Kontakt
Marcin Baranowski IT Security Expert