Onwelo

Dołącz do nas!

Onwelo

Bezpieczeństwo Twojego biznesu w dużym stopniu opiera się na skutecznym monitoringu infrastruktury IT, bezpieczeństwa IT oraz aplikacji biznesowych. Bieżące monitorowanie zdarzeń, ich analiza i właściwa interpretacja jest kluczem do natychmiastowego wychwycenia awarii i przerw w działaniu systemu zanim zaczną stanowić one źródło poważnego zagrożenia.

System monitoringu

Zautomatyzowany system do monitorowania środowiska IT

Ciągłość funkcjonowania sieci, serwerów czy procesów informatycznych w Twojej firmie zapewni w pełni zautomatyzowany system do monitorowania środowiska IT oraz zaawansowana wiedza ekspercka naszego zespołu.

 • Monitorowanie dostępności usługi

 • Badanie wydajności sprzętowej platformy

 • Analiza okresowości obciążenia

 • Własne szablony usprawniające weryfikowanie dostępności usługi

 • Analiza zachowania normatywnego i monitorowanie odchyleń od przyjętych wartości

 • Monitorowanie pod kątem bezpieczeństwa platformy IT

RAPORT


Dzięki usłudze przesyłania cyklicznych raportów dotyczących stanu infrastruktury IT, będziesz na bieżąco informowany o nowych zagrożeń i podatnościach występujących w Twojej firmie. Co on zawiera?

 • Pełną informację dotyczącą monitorowanych parametrów

 • Szacunki niezawodności na bazie informacji o dostępnych zasobach

 • Statystyki dostępności serwisów

 • Rekomendacje dotyczące rozbudowy wykorzystywanej platformy

 • Informacje dotyczące naruszeń bezpieczeństwa IT oraz niezgodności pod kątem polityki

Jakie parametry są raportowane?

Infrastruktura serwerowa (serwery, OS, DB, macierze, HA, itp.)

 • Użycie zasobów (obciążenie CPU, utylizacja pamięci, zajętość dysków)

 • Analiza logów (translacja oraz interpretacja)

 • Analiza przyszłych potrzeb

Infrastruktura sieciowa

 • Zajętość portów

 • Średni/maksymalny inbound/outbound

 • Wykrywanie wąskich gardeł

 • Analiza logów

Platformy aplikacyjne

 • Dostępność, wydajność, obciążenie

 • Poprawność działania poszczególnych funkcji

 • Częstotliwość odwiedzin konkretnego URL

Dostępność

 • Infrastruktura serwerowa

 • Infrastruktura sieciowa

 • Łącza telekomunikacyjne

Analiza zmian w infrastrukturze IT

 • Rekonfiguracja systemów

 • Modernizacja infrastruktury

 • Aktualizacja oprogramowania

Raport bezpieczeństwa

 • Serwery, sieć

 • Systemy operacyjne, bazy danych

 • Aktywność wirusów

 • Aplikacje

Zastosowanie w branży

Finanse

Telekomunikacja

Przemysł i usługi