Onwelo

Dołącz do nas!

Kontakt

Get directions

Napisz do nas!

Dla mediów

Informacje o firmie

KRS 0000564998| NIP 5272739561  
Kapitał zakładowy: 1 322 806,00 PLN, wpłacony w całości
Oznaczenie sądu rejonowego: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS